עבירת אי החזקת הגה בשתי ידיים

עבירת אי החזקת הגה בשתי ידיים -“עבירת פלאפון” 

נוגעים בטלפון נייד בעת הנהיגה? בודקים מסרונים? בודקים מה השעה? מתקשרים? 

 

אם כן, תקנה 28 (ב) לתקנות התעבורה, תשכ”א-1961 קובעת כי די כי השוטר יבחין כי אחזתם בנייד, אף ללא השימוש בו, כדי שתהיה לו עילה מספקת לרשום לכם דו”ח של 1,000 ₪ ו-8 נקודות. 

 

האם בעצם קבלת הדו”ח נסתם הגולל על אפשרותכם לעמוד על חפותכם ולהוכיח כי שוטר טעה? התשובה היא לא. 

 

עומדת לזכותכם האפשרות להגיש בקשה לבטל את הדו”ח, זאת תוך 30 ימים מיום קבלתו. האם, ככל שבקשתכם תידחה, יש לכם אפשרויות נוספות להוכיח את חפותכם? התשובה היא כן. יש להגיש בקשה להישפט בתוך 90 ימים ממועד קבלת הדו”ח, ואז תוכלו לפרוס את טענותיכם בפני השופט. 

 

יוער כי לעתים קרובות, לאחר קבלת ייעוץ וייצוג משפטי מקצועיים, התביעה המשטרתית חוזרת בה מהאישום שבדוחות תעבורה בגין שימוש בטלפון נייד בעת הנהיגה או, לכל הפחות, סעיף העבירה מומר בסעיף אחר (“קל” יותר) ומקבל הדו”ח מחויב בתשלום הקנס, ללא נקודות. לעתים, אף הקנס יהיה נמוך יותר מאשר הקנס בדוח המקורי.

 

 

ליצירת קשר אנא השאירו פרטים