הסכם ניידות

הסכם הניידות 

משרד הבריאות, עפ”י הסכם עם המוסד לביטוח לאומי, מזכה מי שסובל ממוגבלות בניידות בגין ליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות, בזכויות המתבטאות בתשלום קצבה, הלוואה עומדת ברכישת רכב ועוד. ההטבות עצמן ניתנו ע”י המוסד לביטוח לאומי.

 

זכויות אלו נועדו לאנשים אשר סובלים מאחת מהמוגבלויות הבאות בגפיים התחתונות: שיתוקים, קטיעות, קשיונות, נקיעות, מפרקים מדומים, הגבלת כושר תנועת המפרקים ברגליים או החלפתם, קיצור גפה, תהליך אי ספיקה היקפית בעורקי הרגליים, הפרעות במערכת כל הלימפה, מומים מולדים או קומה נמוכה. 

 

זאת, בכדי שיוכלו להתנייד באופן עצמאי, בין אם בנהיגה עצמאית ובין אם בהסעה ע”י אחרים. 

 

את המוגבלות בניידות קובעות ועדות רפואיות של משרד הבריאות. לכן לפני שאתם מגישים בקשה לביטוח הלאומי לקבל את ההטבות בניידות, עליכם לפנות תחילה בבקשה להיבדק בוועדות הרפואיות של משרד הבריאות. הועדה הרפואית קובעת אם יש ליקוי ברגליים בהתאם לרשימת ליקויים סגורה שקובעת את אחוזי הליקוי בניידות לצד כל ליקוי. ואם כן, האם יש היזקקות לכיסא גלגלים ושימוש בו, וכן האם הליקוי שנקבע עשוי להשתנות או שהוא לצמיתות. 

 

אדם שקבעה הוועדה הרפואית קבעה כי הוא מוגבל בניידות זכאי להטבות אותם המוענקות באמצעות המוסד לביטוח לאומי, כדי לסייע להם להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים. 

 

ההטבות ניתנות לבעלי רכב( מ- 40% ומעלה) , אולם ניתנות הטבות גם למי שאינם בעלי רכב( מ-  60% ומעלה). ונבדק הצורך בהתאמת הרכב או אביזרים שמותקנים ברכב, למגבלות של המוגבל בניידות. 

 

ההטבות משולמות מכספי משרד האוצר, על-פי הסכם הניידות שנחתם בין משרד האוצר לביטוח הלאומי. 

 

מטרת הסכם הניידות היא לאפשר למוגבלים בניידות עקב פגיעה בגפיים התחתנות, להתנייד ולסייע להם להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים. 

 

מי שנמצא ע”י הועדה הרפואית של משרד הבריאות שמצבו תואם ליקוי מרשימת הליקויים, נקבעים לו אחוזי המוגבלות בניידות. לאחר מכן, ניתן להגיש תביעה להטבות עפ”י הסכם הניידות למוסד לביטוח לאומי. ככל שמדובר במוגבלות המצריכה התאמת רכב לבעל רישיון נהיגה, המוגבל בניידות מופנה לבדיקה של מכון של משרד התחבורה להתאמת אביזרים ו/או סוג רכב. 

 

הקצבה של ניידות הינה בנוסף על קצבאות המוסד לביטוח לאומי בנכות כללית. חשוב למצות את הזכויות בניידות בנוסף על הזכויות בביטוח הלאומי וחשוב לעשות כן בראייה רחבה של כל הזכויות המגיעות בשים לב למצב הרפואי והתפקודי של הפונה.

 

ליצירת קשר אנא השאירו פרטים