תג נכה

תג חניה לנכה 

מדובר בזכות סוציאלית שנועדה לעודד את הנכה המתקשה בניידות, להשתלב באוכלוסייה תוך הנגשה אל מקומות בילוי ולחילופין נועדה לעזור תוך הנגשה לקבלת מתן טיפול רפואי. נכים הזכאים לקבלת תג חניה לנכה, בהתאם לחוק חניה לנכים, תשנ”ד-1993,  הם: 

”   “נכה” – עיוור, אדם אשר רופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין אישר לגביו בכתב אחת מאלה, או אדם שניתן לגביו אישור בכתב כאמור בסעיף 1א: 

(1)   שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו; 

(2)   שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו; 

(3)   שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות;  ” 

 

ישנם ליקויים נוספים המזכים בתג חניה לנכה בתנאים מסוימים שנקבעו,  ובכלל זה, עבור ילד נכה, אדם לקוי ראיה, נכי צה”ל, חולי לב בתנאים המפורטים, חולי ריאות כרוני, חולי מחלות שריר ושלד, חולי סכרת בתנאים המפורטים וחולי דיאליזה אוטיזם, אפילפסיה, מחלות פסיכיאטריות, מצב לאחר השתלת כבד, נפילות מסיבה שאינה קשורה למחלת שרירים או להפרעה נוירולוגית כדוגמת סחרחורת וחוסר יציבות בהליכה בהעדר סיוע עם מקל ועוד. 

 

תג החניה לנכה מאפשר להחנות את הרכב במקומות המיועדים לנכים ובמקומות שהחניה אינה מותרת בהם בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בחוק הנכים, שעיקרם אי הפרעה לתנועה. 

 

אדם הזכאי לקבלת תג נכה, יכול לקבל תג חניה אחד עבור שני כלי רכב אם שניהם משמשים להסעת הנכה כולל שני כלי רכב שלא בבעלות הנכה, המשמשים את הנכה דרך קבע. כיום מספרי הרכבים אינם נרשמים ע”ג תג החניה לנכה, ומעודכנים במחשבים שמעדכנים את כלל הגורמים הרלבנטיים, לרבות משטרת ישראל והרשויות המקומיות. 

 

בנוסף, הזכאי לתג חניה לנכה, זכאי גם לתשלום מופחת של אגרת הרישוי השנתית לרכב אחד. 

 

במקרים מתאימים, לאחר קבלת תג החניה לנכה, ניתן לפנות לרשות המקומית שתדאג להקצאת ותיחום מקום חניה ייעודי לנכה ליד ביתו, ככל שאין לו חניה פרטית ויש צורך בחניה קרובה לנגישות לביתו. 

 

להיעזרות בעו”ד הבקיא בהליכי משרד התחבורה בקבלת תג חניה לנכה, חשיבות גדולה ומגבירה את הסיכויים למיצוי הזכות לקבלת תג החניה, בהעמדת המסמכים המתאימים בפני הרשות, וכן בהגשת ערר על החלטה הודחה את הבקשה לתג חניה לנכה.

 

ליצירת קשר אנא השאירו פרטים