תביעות ביטוח

פוליסת ביטוח וקרן פנסיה נועדו להבטיח לנו פיצוי כספי ולאפשר לנו לשמור על רמת חיים טובה, במידה ויתרחש האירוע הביטוחי. אולם, בפועל, לא אחת, חברות הביטוח מתנערות מחובתן ודוחות את התביעה המוגשת להן. על מנת להגדיל את הסיכוי לקבלת התביעה, כדאי להגישה באמצעות עורך דין תביעות ביטוח. קיבלתם מכתב דחייה? אל תוותרו, משניתן במקרים רבים להפוך את ההחלטה.

 

מהי תביעת ביטוח?

ישנם סוגים שונים של פוליסות ביטוח כגון ביטוח דירה, ביטוח רכב, ביטוח תאונות אישיות, אובדן כושר לעבודה ועוד, אולם מטרתן זהה: להבטיח לנו פיצוי כספי היה ויתקיים האירוע הביטוחי. זו הסיבה שאנו בוחרים לחתום על חוזה הביטוח ולשלם את הפרמיה החודשית, כך שאם הסיכון יתרחש, נוכל להגיש תביעה לחברת הביטוח ולקבל את התגמולים בהתאם לתנאי הפוליסה. הלכה למעשה, זה לא כל כך פשוט היות שכשמגיע היום למימוש הפוליסה, חלק ניכר מתביעות הביטוח נדחות ולא אחת, שלא בצדק. במצב זה, יכול המבוטח להשלים עם רוע הגזירה, או לנסות ולשנות את המצב, הכיצד? נסביר להלן.

 

קיבלתם מכתב דחייה – מה עושים?

מבוטחים רבים מקבלים תשובה שלילית בעת הגשת תביעות נגד חברות ביטוח ומקבלים זה מתוך הנחה כי אין מה לעשות. אולם חשוב לדעת כי מכתב הדחייה אינו סוף פסוק.עורכי דין המתמחים בתביעות נגד חברות ביטוח, יכולים במקרים רבים לשנות את המצב ולהשיג עבורכם את הפיצוי המגיע לכם. ראשית, על ידי פנייה לחברת הביטוח, במסגרתה, הם מעמידים אותה על טעותה בדחיית תביעתו של המבוטח. צעד זה מניב במקרים רבים תוצאה טובה, היות שחברות הביטוח מעדיפות להימנע מהגעה לבית המשפט. אולם, אם לא הושגה פשרה, יגיש עורך הדין תביעה לבית המשפט, שם יוכיח כי אין כל ממש בנימוקי הדחייה של חברת הביטוח ויש להורות לה לשלם למבוטח את מלוא התגמולים.

 

עילות הדחייה של חברות הביטוח

חברות הביטוח הן גוף כלכלי ועל כן, בכל תביעה המוגשת אליהן, ינסו הן לאתר נימוק לדחייתה. אחת העילות המרכזיות בהן משתמשות חברות הביטוח היא טענה של אי גילוי, במסגרתה טוענת חברת הביטוח כי המבוטח הסתיר מידע או מסר מידע לא נכון באשר למצבו הרפואי ו/או באשר לנתונים אחרים לגביהם נשאל ושיש להם משמעות לגבי הכיסוי הביטוחי, בעת חתימה על פוליסת הביטוח ולו ידעה על מצבו, הייתה מסרבת לבטחו, מחריגה את הבעיה הרפואית שלו מהפוליסה או מעלה את הפרמיה החודשית. על כן, פטורה היא עתה מלשלם לו את התגמולים למבוטח. טענה נוספת נפוצה היא כי מקרה הביטוח לא התרחש ואז היא איננה חייבת בפיצוי.

 

עורך דין לתביעות ביטוח

מן האמור לעיל, אנו למדים כי מימוש פוליסת ביטוח אינו עניין פשוט משחברות הביטוח אינן ממהרות לשלם למבוטח את אשר הוא זכאי לו. על מנת להגדיל את הסיכוי לקבלת התביעה, מומלץ שלא להגיש את התביעה באופן עצמאי, אלא לפנות לעורך דין המתמחה בתחום הביטוח. לו הידע המשפטי והניסיון הרב בהתנהלות מול חברות הביטוח, אשר מצמצמים באופן ניכר את הסיכוי לדחיית התביעה. הגשתם בעצמכם את התביעה לחברת הביטוח וקיבלתם מכתב דחייה? דעו כי במקרים רבים הדחייה איננה מוצדקת ועורך דין מומחה יוכל להשיג עבורכם את התגמולים המגיעים לכם. 

 

מבוטח בחברת ביטוח בביטוח אובדן כושר לעבודה או בקרן פנסיה זכאי בהתקיים תנאים מסויימים לקבל קצבת נכות או אובדן כושר עבודה שמהווים למעשה תחליף למשכורת שלא יכול להשתכר בשל מצב רפואי שאינו מאפשר לו לעבוד. במקרים רבים, חברת הביטוח או קרן הפנסיה מערימות קשיים וקובעות לא אחת, לעיתים אף בניגוד למסמכים הרפואיים או קביעות של ועדות רפואיות במוסד לביטוח לאומי, כי לא מתקיימים התנאים המזכים את המבוטח בתשלום תגמולי ביטוח/פנסיית נכות, ויש לפעול לשנות החלטה זו באמצעות עו”ד שלו הידע והניסיון בתחום.