ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי

במקרים רבים במהלך החיים, ובמיוחד בגיל השלישי, מגיעים למצבים בהם נפגע התפקוד היום יומי שלנו, כך שנזקקים לסיוע ועזרה מאחרים.  למקרים אלו נועד הביטוח הסיעודי.

תכליתו של הביטוח הסיעודי היא שתהיה הכנסה נוספת שיש בה כדי לסייע בעלויות הטיפול במבוטח אשר הגיע למצב סיעודי.

ניתן לערוך ביטוח סיעודי במסגרת פוליסת ביטוח פרטית, וכן במסגרת פוליסה באמצעות קופות החולים.

מטבע הדברים הפוליסות הפרטיות נותנות כיסוי רחב יותר ואילו הפוליסות הקבוצתיות מוגבלות יותר.  

תשלום תגמולי ביטוח סיעודי

משהתקיים “מצב סיעודי”, והדבר נקבע עפ”י קריטריונים ובדיקת תפקוד כפי שיפורט להלן, הפוליסה משלמת תגמולי ביטוח חודשיים בהתאם לגובה התגמולים בפוליסה ובהתאם לתקופה שנקבעה, בין אם מדובר בתקופה קצובה (למשל אדם אחרי תאונה/ניתוח וכו’) ובין אם מדובר לצמיתות, ובהתאם לשאלה האם המבוטח שוהה בביתו או במוסד סיעודי.

עפ”י רוב, בפוליסות הסיעוד יש תקופת המתנה של שלושה חודשים. כלומר, גם אם המבוטח במצב סיעודי, חברת הביטוח תתחיל לשלם החל מהחודש הרביעי ואילך.

כמו כן, בזמן זכאות לתשלום, המבוטח פטור מתשלום פרמיות. 

ראוי לציין כי פוליסות הסיעוד שנערכו באמצעות קופות החולים, מוגבלות לפרק זמן של 60 חודשים לכל היותר, וכן תגמולי הביטוח משתנים בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראש בפוליסה (למשל, גיל הצטרפות בפוליסות אלו, וכן בשאלה אם שוהה בביתו או במוסד סיעודי).

ליצירת קשר אנא השאירו פרטים