נכות רפואית

אחוזי נכות רפואית 

בתביעות לקבלת גמלאות של המוסד לביטוח לאומי עקב נכות (בין אם במחלקת נפגעי עבודה ובין אם במחלקת נכות כללית), קביעת הזכויות בבסיסה נעשית ע”י קביעת שיעור הנכות הרפואית ממנה סובל הפונה. כמובן, שישנם תנאים נוספים לקביעת הזכויות ותשלום גמלאות שבהם צריך לעמוד, אולם כאמור, לקביעת דרגת הנכות משמעות גדולה. 

 

את אחוזי הנכות קובעת ועדה רפואית שמתכנסת ובודקת את הפונה. הועדה קובעת את שיעור הנכות בהתאם לספר הליקויים המפרט רשימה ארוכה של מגבלות ומצבים רפואיים ולצידם שיעור אחוזי הנכות שיש לקבוע בגינם, והתנאים שצריכים להתקיים כדי לקבוע נכות בשיעור כזה או אחר. 

 

ספר הליקויים הוא למעשה קובץ תקנות שהותקנו ע”י המחוקק – תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(, תשט”ז-1956 . למרות השם של התקנות, מדובר בספר ליקויים שנעשה בו שימוש לקביעת אחוזי הנכות, גם לנפגעי עבודה וגם בנכות כללית. 

 

מדובר בתקנות שהותקנו בשנת 1956 ונערכו בהן שינויים קטנים מאוד לאורך השנים, ואולם בשנים האחרונות-בעיקר בתיקון משנת 2018-נערכו שינויים משמעותיים במספר פרקים, בעיקר בליקויים נוירולוגיים, סכרת, לב ועוד. 

 

הוועדה הרפואית מורכבת מרופא או שני רופאים בתחומים הרלבנטיים לבדיקה, ומזכיר/ת ועדה עובד/ת המוסד לביטוח לאומי שתפקידם לרשום את פרוטוקול הועדה הרפואית, בו מתועדות תלונות הפונה, והממצאים של פוסקי הועדה הרפואית. 

 

על קביעה של ועדה רפואית מדרג ראשון ניתן להגיש ערר אשר ידון בפני ועדה רפואית לעררים המורכבת משלושה רופאים ומזכיר/ת ועדה. 

 

כאמור, קביעת אחוזי הנכות נעשית ע”י הפוסק בוועדה הרפואית אשר מתאים את המצב הרפואי כפי שעולה מבדיקתו הקלינית את הפונה, מהמסמכים שעמדו לפניו, תוך התאמת הנ”ל לסעיף הספציפי בספר הליקויים או אם אין סעיף ספציפי/המצב לא תואם את ההגדרה, תוך התאמה אחרת. בכל מקרה, הפוסק אמור לרשום לצד אחוזי הנכות את הסעיף או סעיפים ששימשו אותו בקביעת הנכות. 

 

בדיקת הוועדה הרפואית נערכת בתוך פרק זמן קצר מאוד, לעיתים בטווח של דקות, ולכן יש חשיבות גדולה להניח בפני הוועדה הרפואית את התמונה המדויקת והרלבנטית ביותר לתחום הרפואי של הפוסק הבודק. כך למשל, אם מדובר בבדיקה של פוסק בתחום האורטופדי, יש לטעון את הטענות ולצרף את המסמכים הנוגעים לליקוי האורטופדי, ובעיקר המסמכים המהותיים בתחום זה. 

 

יש להגיע לוועדה מוכנים וממוקדים הן מבחינת הטענות והן מבחינת המסמכים הרפואיים הנוגעים לתחום הרפואי שאמור להבחן בבדיקת הועדה הרפואית הספציפית. לכל נבדק יש זכות למלווה בוועדה הרפואית. כמו כן, ניתן לצרף חוות דעת של מומחה בתחום. 

 

לאחר שנקבעים אחוזי הנכות בתחומים השונים, בהתאם לתקנה 11 לספר הליקויים, נערך חישוב הנכות הכוללת באופן משוקלל. כאשר מסדרים את הנכויות מהאחוזים הגבוהים ביותר לנמוכים, הנכות הראשונה מקבלת משקל מלא, הנכות שלאחריה מקבלת את משקלה כפול האחוזים שנותרו בחישוב של 100% (אדם בריא) לאחר הפחתת אחוזי הנכות הראשונה, וכך הלאה. לשם הדוגמא אדם שנקבעה לו נכות של 30% ונכות נוספת של 20% נכותו המשוקללת תעמוד על 44% ולא על 50%. 

 

בכל הנוגע לנכות כללית, לא כל הנכויות שנקבעו נלקחות בחשבון לצורך החישוב של קביעת אי-הכושר ושיעור הגמלה, אלא נכויות הנחשבות ככאלה הפוגעות בתפקוד או בכושר לעבודה, ולכן חלק מהנכויות מנופות מהחישוב. 

 

היעזרות בעו”ד הבקיא בהליכי הביטוח הלאומי ומייצג בוועדות הרפואיות, אשר מגיע עם הפונה לוועדה (בשונה מגופים אחרים שאינם מוסמכים לייצג בוועדות הרפואיות) לאחר שמכין אותו וטוען את הטענות בצורה מסודרת וכן מצביע על המסמכים הרלבנטיים, מגבירה משמעותית את הסיכויים לקבלת אחוזי נכות התואמים את מצבו של הפונה.

 

 

ליצירת קשר אנא השאירו פרטים