משרד הביטחון

חיילים המשרתים בצה”ל ואנשי כוחות הביטחון כדוגמת משטרה ושירות בתי הסוהר, חשופים בשל טיב עיסוקם, לפגיעות שונות. אם נגרמה לכם נכות פיזית ו/או נפשית במהלך השירות ועקב השירות, הנכם זכאים להגיש תביעה למשרד הביטחון לקבלת פיצוי, תגמולים והטבות נוספות.

 

פגיעה במהלך השירות/החמרת מצב קיים

הגשת תביעה למשרד הביטחון להכרה בנכות נעשית מכוחו של חוק הנכים (תגמולים ושיקום) 1959. הזכאות להגשת תביעה נוצרת במגוון רחב של מצבים, ביניהם: פגיעות אורתופדיות כגון פגיעה בגב או בברכיים, פגיעה בריאות או בעור בשל חשיפה לחומרים מסוכנים, ירידה בשמיעה או טנטון, פוסט טראומה ועוד. חשוב לציין, כי גם פגיעה שלא נגרמה עקב השירות, אך הוחמרה במהלכו בשל תנאי השירות, מהווה גם היא עילה לתביעה נגד משרד הביטחון. יודגש כי לשם הכרה בנכות, יש להוכיח את הקשר הסיבתי שבין המצב הרפואי לבין השירות. אם התובע יעמוד בנטל זה בהצלחה, יוכל הוא לקבל פיצוי. למימוש מלוא זכויותיו של התובע, יש לפנות אל משרד עורכי דין משרד הביטחון, אשר ייצגו במסגרת התביעה. 

 

פנייה לקצין התגמולים

תביעות נגד משרד הביטחון כוללות שני שלבים מרכזיים: פנייה לקצין התגמולים בתביעה להכרה בגין מחלה או בגין חבלה ובתנאי שמתקבלת הכרה, בשלב השני בדיקה ע”י וועדה רפואית. ראשית, יש לפנות אל קצין התגמולים להכרה בנכות וזו תינתן אם שוכנע כי הפגיעה קרתה במהלך השירות או החומרה עקב השירות. רק לאחר שעבר התובע משוכה זו וקצין התגמולים הכיר בקשר הסיבתי שבין השירות לפגיעה, יקבל התובע הזמנה לוועדה רפואית, אשר תקבע את אחוזי הנכות שלו. בהתאם להם, ייקבע גובה הפיצוי. במקרה שנדחתה התביעה להכרה, ניתן להגיש ערעור לוועדה לערעורים בבית המשפט.. נציין גם במידה שלא הוגש ערעור וישנן ראיות חדשות שלא עמדו בפני קצין התגמולים בשעתו, ניתן לפנות אליו בבקשה לעיון חוזר. 

 

הועדה רפואית

לאחר שקצין התגמולים הכיר בנכותו של התובע, השלב הבא הוא וועדה רפואית, אשר בוחנת את מצבו הרפואי והתפקודי של התובע וקובעת את אחוזי הנכות שלו. אלו יקבעו האם יקבל  התובע תגמולים ובאיזה שיעור:

  • נכות הנמוכה מ10% אינה מזכה בכל פיצוי.
  • שיעור נכות שנע בין 10% לבין 20% מזכה במענק חד פעמי.
  • אחוזי נכות גבוהים מ20% יזכו את התובע בקצבה חודשית.

על החלטתה של הוועדה הרפואית, ניתן לערער לוועדה רפואית עליונה ועל החלטתה של זו, בשאלה משפטית בלבד, ניתן לערער לבית המשפט.

 

חשיבותו של הליווי המשפטי

הליך ההכרה בנכות במשרד הביטחון איננו פשוט ודורש ידע משפטי רחב וניסיון רב בייצוג מול הגורמים המעורבים בקבלת ההחלטות. על כן, אם ברצונכם להגיש תביעה למשרד הביטחון, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום זה. עורך הדין יוודא כי ברשותכם המסמכים הרפואיים המייצגים נאמנה את מצבכם ואשר יכולים לבסס את הקשר הסיבתי בין הפגיעה לבין השירות. לאחר שקיבלתם הכרה מקצין התגמולים, עו”ד משרד הביטחון ייצג אתכם מול הוועדה הרפואית ויפעל לקביעת שיעור הנכות המקסימאלי. במקרה בו נדחתה התביעה בכל אחד מן השלבים, יטפל עורך הדין בהליכי ערעור, עד לקבלת התוצאה המיטבית בנסיבות המקרה.

חשוב להדגיש כי יש התיישנות לתביעת ההכרה של שלוש שנים ממועד השחרור מהשירות (למעט חריגים), ולכן מאוד חשוב להגיש את תביעת ההכרה בהקדם האפשרי. גם אם נקבעת נכות נמוכה שאינה מזכה בפיצוי, עדיין בהמשך השנים לנפגע תעמוד האפשרות להגשת תביעה להחמרה במצב אם זו תתרחש.