מחלת מקצוע ומיקרוטראומה

     מחלת מקצוע ומיקרוטראומה

אנשים רבים סובלים מפגיעות שונות כתוצאה מעבודתם הפוגעות בכושר העבודה שלהם. במצב זה, יכול והם זכאים לפיצוי כספי עקב מחלת מקצוע מיקרוטראומה. הפיצוי ניתן על ידי המוסד לביטוח לאומי.

 

מהי פגיעה בעבודה?

נפגעי עבודה, על פי המוסד לביטוח לאומי, הם מי שעברו “פגיעה בעבודה” והיא אחת משתיים: תאונה בעבודה (שכוללת גם תאונה בדרך ומיקרוטראומה) ומחלת מקצוע.

 

במאמר זה נתמקד במיקרוטראומה ובמחלת מקצוע, שהן למעשה פגיעות שמתפתחות לאורך תקופה ארוכה, לעיתים פורצות לראשונה לאחר שנים רבות ובמקרים מסויימים הרבה לאחר סיום החשיפה (למשל סוגים מסויימים של מחלות סרטן).

 

טרם נסביר מהי משמעותה של כל פגיעה נבהיר איזה פיצוי יוכל הנפגע לקבל. לאחר שהמוסד לביטוח לאומי יכיר באותה פגימה רפואית ממנה סובל הנפגע כפגיעה בעבודה, הנפגע יהיה זכאי לתגמולים מהביטוח הלאומי, שיחושבו ממועד הפגימה (בד”כ הפעם הראשונה שפנה לטיפול רפואי או ניתנה אבחנה רפואית), ובכפוף לכללי התיישנות ביחס לתשלום הרטרואקטיבי, שקובעים כי עד לשנה מסיום החשיפה ישולמו תגמולים מלאים, מעבר לכך תהיה הפחתה בשיעור התגמולים ומעבר לכך שלילה מוחלטת של תגמולי העבר. בכל מקרה, גם אם התביעה הוגשה שנים לאחר החשיפה והוכרה, והנפגע לא זכאי לתגמולי העבר, עדיין זכאי לתגמולים חודשיים לעתיד, וזאת עד לסוף ימיו.

 

מחלת מקצוע

המוסד לביטוח לאומי מכיר בשורה של מחלות כמחלות מקצוע ובצידן תנאים לתחולתן ובחלקן לרבות תקופות בין החשיפה לבין הופעת המחלה. חשוב לומר ברשימה סגורה ועל כן קבלת תגמולים במסגרת זו אפשרית רק אם המחלה ממנה סובל העובד, כלולה ברשימה זו, למשל: מחלות עור, שיתוקים עצביים מחלות המאופיינות עם מקצועות מסוימים ועוד.

על מנת לקבל תגמולים מהמוסד לביטוח לאומי בשל מחלת מקצוע, על הנפגע יהיה להוכיח את התנאים העובדתיים המתקיימים בעניינו, בגין אותה מחלה מתוך רשימת המחלות, דהיינו שחלה במחלה שרשומה ליד אותה עבודה או תהליך ייצור ברשימה של המחלות המקצוע ושעניינו עומד בתנאי התחולה המצוין ליד כל מחלה לרבות זמן חביון ככל שנדרש (מספר השנים בין החשיפה לבין הופעת המחלה). אין צורך להראות קשר סיבתי בין העבודה לבין המחלה.

 

מיקרוטראומה

מאחר ורשימת מחלות המקצוע הינה רשימה סגורה, ולא ניתן להכיר במחלות שלא מצויות ברשימה, אלא אם כן יתווספו לרשימה ע”י המחוקק,  ומאחר שחלק מהמחלות ברשימה הן מחלות שהן תוצאה של מקצועות ותהליכי עבודה שכיום לא קיימים או שהחשיפה בהם קטנה משמעותית עד כדי היעדר חשיפה כתוצאה מהגברת הבטיחות ויצירת תהליכים שמונעים חשיפה מסכנת כפי שהיה בעבר לפני שנים, התפתחה בפסיקת בתי הדין לעבודה לאורך השנים “הלכת המיקרוטראומה”, שבאה להכיר במחלות או פגימות רפואיות כפגיעה בעבודה, בתנאי שיש קשר סיבתי רפואי בין תנאי העבודה לבין הפגימה.

 

מיקרוטראומה, היא נזק רפואי שנגרם לאדם לאורך שנים, בשל חזרה על תנועות מסוימות באופן חוזר ונשנה אשר יצרו לבסוף פגיעה מצטברת. אחד המקרים הנפוצים למיקרוטראומה הוא תסמונת התעלה הקרפלית הנגרמת עקב פעולות חוזרות בשורש כף היד בעיקר בעבודה עם כלי עבודה רוטטים, אך לא רק. פגיעה זו גורמת להפרעות תחושה בחלק מאצבעות כף היד וכאבים וכתוצאה מכך לפגיעה ביכולת התנועה של כף היד ובהתאם בכושר העבודה. גם פגימות של ירידה בשמיעה וטנטון כתוצאה מחשיפה לרעש הוכרו כפגיעה בעבודה, אולם ישנם תנאים לרבות תנאים מקדימים שנקבעו בחוק ואשר ללא התקיימותם, לא יוכל הנפגע לקבל הכרה כנפגע בעבודה, למרות שאכן יש פגימה.

 

כפי שציינו, על העובד הטוען לפגיעה במנגנון של מיקרוטראומה, יידרש הנפגע להוכיח את הקשר בין התפתחות הפגימה לבין תנאי עבודתו.

 

מעבר לתגמולים להם זכאי הנפגע מאת הביטוח הלאומי אם אכן הוכר כסובל ממחלת מקצוע או לחילופין מפגימה במנגנון של מיקרוטראומה, במקרים רבים ניתן גם לתבוע את המעביד ומבטחתו בפוליסת חבות מעבידים לקבלת פיצויים בגין נזקי הגוף שנגרמו לעובד כתוצאה מתנאי העבודה שגרמו לפגימה.

 

סובלים מבעיות רפואיות שלדעתכם התפתחו על רקע תנאי עבודתכם, פנו לעו”ד העוסק בתביעות מחלות מקצוע ומיקרוטראומה ולו ניסיון רב בתחום.

ליצירת קשר אנא השאירו פרטים