עורך דין לענייני תאונת עבודה

עורך דין לענייני תאונת עבודה

 

נפגעת בתאונה בעבודה? נפגעת בתאונת דרכים במהלך העבודה, בדרך לעבודה או בחזרה ממנה? לקית במחלה או ליקוי רפואי עקב תנאי העבודה? עורך דין תאונת עבודה בצפון יסייע לך לקבל את הפיצוי שמגיע לך. ראשית, מן המוסד לביטוח לאומי, כמו כן, מחברת הביטוח שביטחה את המעביד (במידה והתאונה ארעה עקב תנאי עבודה לא בטיחותיים או באשמת/ברשלנות של המעביד) או מהמזיק או מחברת הביטוח של הרכב בתאונת דרכים.

בנוסף עוה”ד ידאג לתבוע תגמולים מחברת הביטוח היה ויש לך פוליסת אובדן כושר עבודה, או קרן פנסיה שבה יש כיסוי לנכות (אי כושר לעבודה),  וכן ידאג להגיש תביעות לקבלת תגמולי ביטוח מאת המבטחות בפוליסות אישיות המכסות במקרה של תאונה כיסויים שונים כולל פיצוי במקרה של נכות, שברים, כוויות, סיעוד ועוד.

זכות מגורמים מסוימים המפורטים לעיל, משפיעה על הזכאות מגורמים אחרים, ולכן יש חשיבות להיוועץ בעו”ד שיודע לראות את “התמונה הגדולה”, טרם הגשת התביעות והדרישות לגורמים השונים.

 

מהי פגיעה בעבודה לפי חוק הביטוח הלאומי?

ישנם שני סוגים של פגיעה בעבודה המזכים בתגמולים מהמסד לביטוח לאומי- מחלקת נפגעי עבודה: תאונה במסגרת העבודה ומחלת מקצוע.

עפ”י החוק רק מי ששילם דמי ביטוח לביטוח הלאומי מבוטח במסגרת ביטוח לנפגעי עבודה (ויש רשימה של סוגי מבוטחים שגם יחשבו כמבוטחים לעניין זה.

  1. תאונה: תוגדר כפגיעה בעבודה אם במסגרת העבודה נפגע המבוטח בתאונה כלשהי. הגדרה זו הורחבה לכולל מצבים שונים כולל אירועי של תקיפה ואף תקיפה מינית שגרמו לנזק, ועוד וכן הורחבה לכלול מצבים בהם:

 

  • התאונה התרחשה בדרך מהבית לעבודה או בחזרה מהעבודה הביתה, ללא סטייה מהדרך.
  • מיקרוטראומה– כאשר ישנה פגיעה מצטברת שהינה תוצאה של פגיעות קטנות ולא מורגשות רבות, בד”כ משך שנים, אשר מצטברות אחת לאחר ובסופו של דבר מביאה לפגיעה ממשית, בבחינת מים מטפטפים על סלע. למשל, כאשר עובד חשוף במשך שנים ארוכות לפגעי השמש ומפתח מחלת עור(למשל סרטן עור), או בתנאי עבודתו מבצע פעולות חוזרות ונשנות של כיפוף ויישור של הגב לאורך היום ובסופו של דבר סובל מכאבי ומגבלות בגב או למשל מבוטח שעובד במשך תקופה ארוכה לאורך היום עם כלי עבודה רוטטים ובסופו של דבר סובל מתסמונת התעלה הקרפלית ועוד. ולרעש מזיק בעבודתו (רעש העולה על רף מסוים שנקבע בחוק), כתוצאה מכך סובל מירידה בשמיעה ומטנטון.

 

  1. מחלת מקצוע: העובד לקה עקב תנאי עבודתו, באחת מהמחלות שהגדיר המחוקק כמחלת מקצוע, כגון מחלת עור, מחלת נשימה, מחלות סרטן שונות ומחלות שהן תוצאהלחשיפה לחומרים מסוימים וכיו”ב. מדובר ברשימה סגורה ולא ניתן לכלול מחלות נוספות שלא נרשמו בחוק, ולכן התפתחה בפסיקת בתי הדין לעבודה תורת המיקרוטראומה שדרכה ניתן להכיר בכל מחלה אחרת שלא ברשימת מחלות המקצוע, בתנאי שניתן להוכיח קשר סיבתי בין תנאי העבודה לבין התפתחות המחלה.

 

תביעה לביטוח לאומי תאונת עבודה

נפגעי תאונת עבודה זכאים לגמלאות מהמוסד לביטוח לאומי. זה מתחלק לשניים: דמי פגיעה המשולמים עבור תקופה של עד 91 ימים, וגמלת נכות מעבודה נכויות זמניות ונכות קבועה, ככל שנותרה.  

 

דמי הפגיעה ותגמולים בגין הנכויות (זמניות וקבועה) מחושבים לפי בסיס ההכנסה של אותו עובד כפי שהיו ברבע השנה לפני התאונה אצל שכיר, ובמקרה של עצמאי – בהתאם למקדמות עליהן דווח ושילם דמי ביטוח. החישוב הוא לפי 75% מבסיס ההכנסה ברוטו של הנפגע לפני התאונה. כך למשל אם מדובר בשכיר ששכרו החודשי הממוצע ברבע שנה שקדמה לתאונה עמד על 10,000 ₪ ברוטו, הוא יהיה זכאי לדמי פגיעה בשיעור של 7,500 ₪ לחודש. במקרה שנקבעת לאותו נפגע נכות זמנית בשיער של 20% , אזי יהיה זכאי לתקופה שהוכרה לתשלום חודשי של 1,500 ₪.

 

על מנת לקבל דמי פגיעה במקרה של תאונה בעבודה, יש למלא טופס תביעה ולצרף אליו מסמכים רלבנטיים. המוסד לביטוח לאומי בודק את התביעה, וככל שמאשר כי מדובר בפגיעה בעבודה (הכרה), יתחיל לשלם דמי פגיעה בהתאם לתעודות לנפגע בעבודה שמקבל הנפגע מהרופא המטפל בקופת החולים.

 

לאחר שהביטוח הלאומי הודיע כי מכיר בתאונה כפגיעה בעבודה, ומודיע מהם הליקויים והפגימות שבהם הכיר, ניתן להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות, הנערכת על גבי טופס נוסף שיש להגיש לביטוח הלאומי.

לאחר שמוגשת התביעה לקביעת דרגת נכות, יזומן הנפגע לבדיקה ע”י ועדה רפואית. לנפגע עומדת הזכות להגיש ערר על קביעת הועדה הרפואית ולעמוד לבדיקה נוספת ע”י ועדה רפואית לעררים וכן עומדת לו הזכות להגיש ערעור לבית הדין, במקרה שנפלה טעות בחוק בעבודת הועדה הרפואית.

 

על מנת למנוע הארכת ההליך שלא לצורך ותקלות שונות אחרות שיכולות לנבוע מאופן מילוי הטפסים והמסמכים המצורפים, יש להיוועץ בעו”ד הבקיא בתחום. מילוי והגשה בצורה נכונה עשויים לקצר משמעותית את התהליך ואף במקרים רבים להביא לכך שלא תהיה דחיית התביעה, וניהול הליכים משפטיים ארוכים.

 

רוב הנפגעים לא עמדו בפני ועדה רפואית והתהליך חדש להם ולא ברור מה יש לטעון וכיצד להיערך לבדיקה. לווי של עו”ד בתהליך חשוב הן בהכנה לקראת הבדיקה בוועדה הרפואית, הן בהגשת המסמכים הרפואיים הרלבנטיים, והן בליווי לבדיקה עצמה וטיעון בפני הועדה ושמירה על זכויותיו של הנפגע גם בוועדה הרפואית. כל אלו תורמים מאוד לקבלת התוצאה הנכונה.

 

הועדה הרפואית קובעת נכויות זמניות כל עוד הנפגע מצוי בטיפולים ויש סיכוי להטבה במצבו. ולאחר מכן קובעת נכות צמיתה.

 

ככל שנקבעת נכות צמיתה בשיעור של 0% ועד 8% – הנפגע לא זכאי לתגמול כלשהו מעבר לתגמולים שכבר קיבל. אם הנכות שנקבעת היא 9% ועד 19% – אזי הנפגע זכאי למענק חד פעמי שמחושב לי גובה הנכות כפול בסיס השכר שנקבע כפול מקדם של 43. אם נקבעה נכות צמיתה של 20% ומעלה, הנפגע יהיה זכאי לקצבה חודשית למשך כל חייו.

 

כיום, ניתן להתעדכן בהליכים באמצעות האתר האישי (לאחר קבלת קוד וסיסמא אישית) באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, ואף להגיש מסמכים באופן מקוון.

 

עורך דין תאונת עבודה חיפה

כאמור מעלה, תאונת עבודה, על סוגיה, יכולה להקנות לנפגע פיצוי כספי, ראשית מהמוסד לביטוח לאומי ולעיתים גם מגורמים נוספים כגון חברות הביטוח, המעסיק והמזיק. לשם קבלת הפיצוי הכספי המקסימאלי לו זכאי, על הנפגע להיות מיוצג על ידי עורך דין המתמחה בתאונות עבודה ולו ניסיון רב בייצוג לקוחות בפני המוסד לביטוח לאומי. ראשית, ישמע עורך הדין את השתלשלות האירועים ויחווה דעתו באשר לגורמים השונים מהם יוכל הנפגע לקבל פיצוי. שנית, ידאג הוא לאיסוף כל התיעוד הרפואי הנדרש המעיד על מצבו של הנפגע ולאחר מכן יגיש תביעה מסודרת לכל גורם רלוונטי ויפעל להשגת מלוא הפיצוי אשר מגיע לנפגע.

 

כמו כן, ככל ולעובד יש פוליסת ביטוח פרטית של אובדן כושר עבודה או קרן פנסיה, יוכל לקבל תגמולים מחברת הביטוח וקרן הפנסיה. בנוסף, במקרה שבו תאונת העבודה הנה תוצאה של רשלנות המעסיק, תקום עילת תביעה גם כנגדו. בנוסף, אותו נפגע זכאי לתגמולי ביטוח, אם הוא מבוטח בפוליסות ביטוח. מימוש הזכויות מכל אחת מן הגורמים הללו הוא מורכב מאוד, והזכויות מושפעות מאוד מההליכים הנוספים המתקיימים בעניינן אותו נפגע ואותה תאונה, ועל כן חייב הנפגע ייצוג משפטי של  עורך דין תאונת עבודה הבקיא בהליכים ועם ניסיון בתחום שרואה את התמונה הכוללת.

 

אם עברתם תאונת עבודה, אל תוותרו על זכויותיכם ופנו לקבלת ייעוץ משפטי בהקדם.

 

 

 

 

 

 

ליצירת קשר אנא השאירו פרטים