ליטיגציה

ייצוג בבית המשפט ובפני המוסדות המעין-שיפוטיים. ניהול מו”מ ויישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט.