ביטוח לאומי ומשרד הבריאות

ייצוג בפני ועדות המוסד לביטוח לאומי בענפים – פגיעה בעבודה, נכות כללית, ניידות ושלל התחומים הנוספים.