אחריות מוסך – נזקי רכוש

בית המשפט דחה תביעה כנגד מוסך/מתקין ארגזים לגביו נטען כי הוא אחראי לנזקי שריפה למשאית כתוצאה מכשל חשמלי בארגז המשאית.

המוסך/מתקין ארגזים ידוע ומוכר התבקש ע”י חברת ליסינג עמה מקיים יחסי עבודה, לאחסן אצלו משאית משומשת אשר נלקחה בחזרה מחוכר שלא עמד בתשלומי הליסינג.

לאחר מס´ ימים התובע רכש את המשאית מחברת הליסינג, והונחה לגשת למוסך לקחת את המשאית. במועד הרכישה הובהר לתובע כי למשאית ליקויים שונים, לרבות ליקויי חשמליים, אשר יש לדאוג לתיקונם.

בנקודה זו נפלה מחלוקת עובדתית בין הצדדים, התובע מצדו טען כי סיכם עם חברת הליסינג שהמוסך יבצע את התיקונים על חשבון חברת הליסינג ואכן כך היה. המוסך מצדו טען לאורך כל הדרך כי לא ביצע שום תיקון במשאית שעמדה בחצריו לאחסון בלבד. המוסך אישר כי התובע פנה למוסך בבקשה לבצע תיקונים ואולם בפועל לא בוצעו תיקונים שכן המוסך לא מבצע תיקונים ללא תשלום.

התובע נטל את המשאית ועבד עמה ובחלוף תקופה של כשלושה חודשים, לטענתו המשאית החלה לעלות באש בזמן חניה.

אנו התגוננו בשם המוסך וטענו כי אין כל אחריות למוסך לאירוע הדליקה, בפרט אין אחריות כאשר לא ביצע כל תיקון במשאית.

מומחה מטעם היבואן של המשאית שבדק את המשאית לאחר השריפה קבע, בין היתר, כי המקור לדליקה הוא במעגל החשמלי של תאורת הארגז של המשאית. המומחה לא מצא נתיך במקום בו אמור להיות. מסקנת המומחה הייתה כי ליבואן המשאית אין אחריות לדליקה וכי נעשתה עבודה רשלנית בחשמל של ארגז המשאית. התובע הגיש את חוות הדעת לבית המשפט כחלק מראיותיו שלטענתו תומכות בתביעתו ומוכיחות רשלנות המוסך ואחריותו לנזקים.

לאחר חקירה נגדית של התובע ושל המומחה בבית המשפט, הצלחנו להראות כי עדותו של התובע (כמו גם של העד מטעמו) איננה מהימנה מספיק על מנת לבסס עליה ממצאים. בין היתר הראינו לבית המשפט כי כפי הנראה נערך מעקף פיראטי של הפיוז שבלעדיו לא הייתה מתרחשת הדליקה.

בסופו של דבר, שוכנע בית המשפט כי התובע לא עמד בנטל להוכיח את תביעתו ובהתאם דחה את התביעה כנגד המוסך.

ליצירת קשר אנא השאירו פרטים